Preview Mode Links will not work in preview mode

Det kokar i grytan podcast


Mar 18, 2020

Tidigt näringsintag spelar stor roll för livslång hälsa. Hör Prof Magnus Domellöf berätta om betydelsen av bl.a. kost, navelsträngshantering och livsstilsfaktorer för hjärnans utveckling hos barn.