Preview Mode Links will not work in preview mode

Det kokar i grytan podcast

May 27, 2020

Leif Carlsson berättar om gener som bildar ögat och som kan vara nyckeln till behandling av svåra sjukdomar. Och du får proffstips på allt om chili, om du vågar och är nyfiken, alltså!


May 13, 2020

Grundforskning leder till framtidens nya mediciner för diabetes typ 2. Dessutom hemligheten bakom den perfekta stenugnspizzan och härlig foccacia!